Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

Pozvánka na Setkání uživatelů systému R@dnice VERA®

-Vážení přátelé, uživatelé a příznivci IS R@dnice VERA®,
přijměte naše srdečné pozvání na setkání uživatelů systému R@dnice VERA®. Tato dvoudenní akce je určena především pro vyšší a střední management úřadu, eGonmanažery a pro pracovníky odboru či oddělení IT. Setkání se koná 10. a 11. listopadu 2011 v prostorách hotelu OREA Hotel Santon na Brněnské přehradě.


Věříme, že Vás zaujme připravený program a společně se sejdeme nad jeho konkrétními body. Pozvánku naleznete-
Přihlásit se můžete -

Na setkání s Vámi se těší
pracovníci společnosti VERA, spol. s r.o.