Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

Pozvánka na setkání managementu uživatelů

Vážení přátelé, uživatelé a příznivci IS R@dnice VERA®,

dovolte, abychom Vás pozvali na naše tradiční setkání uživatelů R@dnice VERA®. Představíme Vám novinky v systému v oblasti eGovernmentu a elektronizace veřejné správy, předvedeme příklady z praxe a poskytneme prostor pro Vaše dotazy i vzájemnou výměnu zkušeností.
Tato dvoudenní akce je určena především pro vyšší a střední management úřadu, eGonmanažery a pro pracovníky odboru či oddělení IT.
Setkání se koná 15. a 16. listopadu 2012 v prostorách hotelu Legner ve Zvánovicích. Účast na akci je bez poplatku.
Více informací najdete zde: -  -.

Na setkání s Vámi se těší
pracovníci společnosti VERA, spol. s r.o.