Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

Počet uživatelů účetnictví a ekonomiky R@dnice VERA® roste

Od 1.1.2013 odstartovalo opět několik dalších nových zákazníků provoz agendy Rozpočtové účetnictví systému R@dnice VERA®.
Systém práce s ekonomickými agendami na těchto úřadech se tak dostává do nových dimenzí. Se zavedením účetnictví byla ukončena další etapa implementace ekonomického systému R@dnice VERA®.
Referenti a účetní opustili dosavadní ještě částečně přetrvávající práci papírovou nebo s wordem, excelem a spoléhají se plně na informace v systému.
Příprava účtování, schvalování dokladů, sledování rozpočtu a i konečné zaúčtování probíhá v programu s využitím řady automatizovaných funkcí. Uživatelům toto přímé propojení ekonomických agend s účetní evidencí přináší především rychlost, eliminaci duplicitních prací, vzájemné poskytování informací, on-line zpracování a v neposlední řadě i uživatelskou přívětivost.
Nyní, na konci března, se všechny nové procesy již staly běžnou rutinou a hlavní účetní se připravují na provedení třetí měsíční uzávěrky.