Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

PLATEBNÍ TERMINÁL v IS Radnice VERA®

Rozšířili jsme funkcionalitu podsystému Pokladna IS Radnice VERA® pro placení různých poplatků prostřednictvím platební karty. V současnosti máme dohodnutý způsob využívání terminálů pro úhrady platebními kartami s Českou spořitelnou a probíhá ověřování připojení technického zařízení, které nám tato banka poskytla.
Úpravy funkcí podsystémů Pokladna a Banka (pro evidenci realizace úhrad) budou pro úřady, které mají účet v České spořitelně, k dispozici od září 2005. Tyto úpravy budou provedené jen v Radnici VERA® verze 12 v prostředí GENERO. V současné době probíhají jednání o propojení s Komerční bankou.