Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

Píp, píp a je to aneb inventury čtečkou!

Ještě před několika lety u nás probíhaly klasické inventury, kdy pověřený pracovník podle připraveného soupisu majetku odškrtával (ne)nalezené položky. Tento způsob byl velmi zdlouhavý a s výsledky jsme nebyli příliš spokojeni. 


Protože víme, že to jde dělat jinak a lépe, rozhodli jsme se pro nás zastaralé a neefektivní papírové inventury upgradovat na inventury pomocí čárového kódu. Bohaté zkušenosti s jejich prováděním jsme měli z mnoha úspěšných realizací u našich zákazníků. Ve spolupráci s firmou ICS identifikační systémy, a. s. jsme pořídili snímač, software pro inventury majetku a komunikační rozhraní. Štítky čárových kódů pro lokality a předměty si tiskneme sami. Následně jsme v programu pro evidenci majetku doplnili volby pro Export do snímače, Import ze snímače a Tisk čárových kódů (VERA). Při zavádění vylepšených inventur bylo nejnáročnější označit lokality (6 poboček po celé ČR) a polepit veškerý majetek ve firmě štítky s čárovým kódem. Následný export dat do snímače, vlastní snímání a import dat byly oproti staré klasice úžasnou inovací.


Všechny přesuny, kdy si kolegové mezi sebou vymění židle, monitory, notebook apod., a to i mezi různými pobočkami, byly zaznamenány ihned při inventurách, a po importu dat okamžitě a jednoduše promítnuty do evidence majetku.


Díky této modernizaci nám odpadla spousta starostí a téměř detektivní práce s dohledáváním chybějících předmětů. Získali jsme čas na provádění jiných potřebných činností, inventury jsou přesnější, a navíc nás teď baví! V nedávné době došlo ke stěhování pobočky v Praze a Pardubicích. Pomocí čárového kódu jsme inventury po stěhování zvládli na výbornou. Nevěříte? Zeptejte se na podrobnosti Vašeho obchodního zástupce a při příštích inventurách můžete pípat s VEROU.