Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

Participativní rozpočet

Chcete Vašim občanům umožnit navrhovat a vybírat zajímavé projekty, do kterých by mělo město investovat? Tato forma demokratického rozhodování nabývá na popularitě i v České republice. Jak na to? Vhodným nástrojem, který pomůže zorganizovat celý proces, je Participativní rozpočet informačního systému VERA Radnice (ISVR). Díky němu mohou občané sami navrhnout, co chtějí ve svém okolí zlepšit, a hlasováním dát prioritu jednotlivým variantám.

Jak to funguje? Řešení se skládá ze dvou vzájemně propojených částí. Jedna pomáhá občanům spolupodílet se na rozhodování a druhá slouží městu ke koordinaci.

Webová stránka – pro občany

Webová stránka participativního rozpočtu dovoluje občanům v rámci schválených pravidel projekty navrhovat, prohlížet a hlasovat o nich. Orientace na stránce je intuitivní, lze využít filtrování, k dispozici je přehledný harmonogram. Stránky umožňují zobrazit i projekty z minulých ročníků, včetně těch neúspěšných nebo neproveditelných, a využít tyto údaje při rozhodování o přihlášení nového projektu.

Návrh probíhá vyplněním formuláře na stránce. Občan nejdříve popíše projekt a jeho přínosy a identifikuje se. Přihlášku může uložit i v rozpracovaném stavu, po zadání kódu pro opětovné načtení lze pokračovat ve vyplňování. Po jejím odeslání systém zkontroluje povinné údaje a pošle do schránky navrhovatele e-mail se žádostí o souhlas se zpracováním osobních údajů.

Po odkliknutí zaslaného odkazu systém přepíše data z webového formuláře do aplikace. Na žádost občana může projekt zapsat přímo do aplikace koordinátor. Ten pak zkontroluje proveditelnost, doplní kalkulaci, a pak může projekt zveřejnit a pustit v rámci stanoveného harmonogramu do hlasování.

Grafický vzhled participativního rozpočtu lze integrací s ISVR přizpůsobit portálu občana nebo stránkám města.

Participativní rozpočet – pro koordinátora

Agenda funguje v prostředí, na které jsou referenti zvyklí z jiných modulů VERA Radnice. Pokrývá organizační a koordinační funkce a umožňuje zveřejnit výzvu včetně alokovaných finančních prostředků, tematických okruhů, harmonogramu a časového ohraničení podání. Má k dispozici nástroje pro ověřování proveditelnosti, umožňuje generovat podklady pro posuzovatele, po hlasování stanovit vítězné projekty a dokumentovat jejich realizaci.

Systém ověřuje hlasující dle čísla OP a neumožňuje hlasovat téže osobě opakovaně. Pro analytické účely lze zobrazit anonymizované statistiky k výzvě, projektům i hlasování. Výsledky hlasování jsou anonymizované, nicméně obsahují základní demografické statistiky, takže dokážeme např. říct, kolik hlasovalo pro projekt dětského hřiště žen a kolik mužů nebo jaké bylo rozdělení hlasů podle jednotlivých věkových kategorií. 

Zajímavým prvkem je anketa, kterou je možné naplnit vlastními otázkami, a její výsledky využít jako doklad o občanských preferencích pro potřeby vedení města i jako informativní statistiky pro veřejnost.

O podrobnostech Vás rádi informují obchodní zástupci VERA.