Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

Parkování na placených parkovištích v praxi městské policie

Jedním z úkolů, kterými vedení města pověřuje strážníky městské policie, je i kontrola parkování. Strážníci hlídají nejenom porušování dopravních značek, ale velkou část svého času věnují kontrole zaplacení parkovacích poplatků a parkování v zónách na parkovací karty.

Snadná kontrola

V současné době umožňují moderní technologie úhradu parkování i pomocí SMS nebo platebních aplikací. Pro usnadnění kontroly takového parkování jsme pro strážníky vyvinuli v rámci VERA Radnice ve spolupráci s dodavateli parkovacích systémů nástroj pro zjednodušení kontroly plateb. V mobilní aplikaci městské policie strážník načte pomocí OCR poznávací značku vozidla (nebo zapíše RZ ručně) a jedním tlačítkem odešle do databáze dotaz, zda vozidlo má zaplacený poplatek v daném místě a čase. V odpovědi se mu následně zobrazí, zda je parkovací poplatek uhrazen, či nikoliv a v jakém místě (zóně).

Jednoduchá administrace přestupku

Pokud je vše v pořádku, strážník může pokračovat v kontrole dalších vozidel. Pokud ne, tlačítkem založí přestupek, vybere právní kvalifikaci, provede fotodokumentaci, může na mobilní tiskárně vytisknout předvolání pro nepřítomného pachatele a přestupek odešle na serverovou část informačního systému. Součástí dokumentace přestupku je i v PDF uložená odpověď parkovacího systému.

Momentálně je tato funkcionalita dostupná pro parkovací systémy firem MPLA a GLOBDATA.