Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

Ohrožení obyvatelé - nový podsystém

Firma VERA uvolňuje s okamžitou platností do obchodní sítě nový podsystém OHROŽENÍ OBYVATELÉ, který byl zařazen do skupiny správních podsystémů a je určen pracovníkům sociálních odborů.

 

V čem Vám může nový podsystém pomoci?

  • usnadňuje podchycení ohrožených osob, například mládeže, a případně souvisejících osob
  • umožňuje včasnou sociální práci a komunikaci s ohroženou osobou, podchycení škodlivých vlivů, například ohrožení drogami, alkoholem, týráním, záškoláctvím
  • eviduje stanovení návrhů nápravy a preventivních opatření, včetně jejich kontroly
  • umožňuje evidenci spisových značek pro ochranu mládeže (evidence OM), důvod evidence, vyřazení z evidence a zápisy z jednání
  • usnadňuje vedení jmenné kartotéky pro ochranu mládeže
  • informuje o rodinných vztazích z Registru obyvatel
  • nabízí vytvoření různých vzorů tiskopisů ke korespondenci