Čím více ovládáte systém, tím lépe Vám slouží.

Zpět

ODEKO 2024_1

Odborné ekonomické dny 2024

Školení obsazené

30. 05. 2024 - 31. 05. 2024

1. den od 09:00 do 16:00 h
2. den od 09:00 do 13:00 h

Hotel Na Vývoji
Havlíčkova 1135
Vlašim

5 510 Kč bez DPH / osoba

Přihlašování do: 23. 05. 2024

Odborné ekonomické dny 2024

Určeno pro uživatele: VERA

Vážení přátelé,

zveme Vás na jarní setkání ekonomů obcí a příspěvkových organizací "Odborné ekonomické dny 2024".

Tématem letošního setkání bude náhled do stěžejních agend IS VERA Radnice. Upozorníme na změny a novinky v jednotlivých agendách. Připomeneme si vybrané pracovní postupy a doporučené nastavení systému. Námětem na tato témata jsou nejen zapracované úpravy IS VERA Radnice, ale i vaše HelpDesková hlášení. Společně se podíváme na největší novinku - elektronické schvalování účetních dokladů a dokumentů, a jejich archivaci. Uděláme rovněž okénko do chystaných změn legislativy. Předpokládáme, že k tématům se rozvine i vzájemná diskuse "co a jak dělat lépe".


Čtvrtek:                 9:00 prezence, 9:30 odborný program, 16:00 panelové diskuse, 19:00 večerní program

Pátek:                   9:00 odborný program, 13:00 ukončení akce

Cena školení:

Účastnický poplatek ve výši 5.510 Kč bez DPH/osoba bude fakturován na základě prezenční listiny.
V ceně účastnického poplatku je zahrnuto občerstvení, oběd a večeře pro první den, občerstvení pro druhý den, písemné materiály k probíraným tématům a doprovodný program.

Ubytování:
Hotel Na Vývoji, Havlíčkova 1135, 258 01 Vlašim
www.navyvoji.cz
           
Ubytování objednávejte přímo v hotelu - info@navyvoji.cz, tel: +420 601 376 912
Při rezervaci ubytování nezapomeňte uvést: akce VERA.

Objednání stravy:
Prosíme vyberte si oběd a večeři zde.

Těšíme se na setkání s Vámi

tým metodiků a konzultantů ekonomických agend IS VERA

 

Obsah

Čtvrtek 30.5.2024
9:00 Prezence
9:30 Zahájení, 12:00 Oběd
Příjmy - péče o pohledávku
Společně si ukážeme, jak správně vystavit Vratku do Výdajů spolu s elektronickým schvalováním finančního krytí. Podíváme se na nové funkcionality a sestavy v oblasti Opravných položek. Nedílným tématem bude i Vymáhání pohledávek a legislativní novinky v této oblasti.
Výdajová oblast    
V rámci tohoto bloku představíme novinky v agendě Výdaje, Smlouvy a Objednávky.
Digitalizace ekonomiky  
Představíme nová řešení v IS VERA Radnice pro podepisování a archivaci dokumentů, včetně účetních dokladů, knih a výkazů. Prodiskutujeme nutnost tisknout/netisknout doklady z ekonomických agend a jejich archivaci.
Tvorba rozpočtu a Finanční přehledy
Zopakujeme si základy práce s Návrhem rozpočtu a Zásobníkem úprav rozpočtu. V praktické ukázce si vytvoříme vlastní Sestavy s využitím výběrových podmínek, a to jak v agendě Tvorba rozpočtu, tak pomocí Finančních přehledů a volby Přehledy za organizace.
16:00 Diskuze, závěr


Pátek 31.5.2024
9:00 Zahájení
Nový Klikací rozpočet
Představíme vám modernizovaný Klikací rozpočet, ve kterém jsme rozšířili nabídku zobrazovaných informací. Přechod na jinou technologii umožnil i uživatelskou konfiguraci zobrazovaných dat a zpracování dalších výstupů.
Příjmy
V rámci daného bloku se detailněji podíváme na Převody mezi VS, Převod plateb do výnosů, Odpisy pohledávek vymáhaných CÚ a využití Dalších subjektů v Příjmech i s vazbou do ostatních ekonomických agend (např. Nájemné).
Smlouvy
V rámci tohoto bloku ukážeme možnost elektronického připomínkování a schvalování smluv (Work-flow) a představíme nový druh procesu - vyjadřování se (konzultace) k návrhu smlouvy.
Účetnictví a legislativa
Zmíníme novinky ve funkcionalitě Schvalování účetních závěrek. Podíváme se na doporučené kontace na platební bránu a karetní transakce. Připomeneme využití parametrů při tvorbě tiskopisů např. inventarizační soupis, vydané faktury. Společně se podíváme na chystané legislativní změny a na případné dopady především do účetnictví.
13:00 Diskuse, Ukončení
Změna programu vyhrazena

 

Kód školení: ODEKO 2024_1
Lektor: Hlávková Andrea, Ing., Klímová Světlana, Ing., Vraštilová Alena, Ing., Kožina Adam, Ing., Bořil Tomáš, Bc., Voráč Vladislav

Cesta

GPS: 49.70138, 14.90173

Litujeme, na školení se již není možné přihlásit. Prosím kontaktujte nás pomocí formuláře zde.