Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

Odborný den zaměřený na daň z přidané hodnoty v IS Radnice VERA®

Vážení zákazníci,

s ohledem na velký zájem našich uživatelů o problematiku DPH v IS Radnice Vera®,
připravili jsme pro Vás v pořadí již druhou akci, zaměřenou na objasnění daňové evidence v našem informačním systému.Poskytneme Vám ucelený přehled o systému daňové evidence, ukážeme způsoby vystavování daňových dokladů a doporučíme vhodné pracovní postupy.

Prezentace bude předváděna na konkrétních příkladech. Účastníci budou seznámeni i se změnami v jednotlivých agendách, které byly v souvislosti s DPH v těchto agendách provedeny. Součástí školení bude i podrobný písemný materiál.

Jsme si vědomi toho, že aplikace zákona přinese s sebou i zásadní změny existujících vnitřních předpisů, pravidel a postupů ve stávající organizaci práce a věříme, že účast na odborném dnu přispěje k bezproblémovému přechodu na plátce DPH a povinností, které z této skutečnosti vyplývají.

- -

Akce se koná dne:
19. 3. 2009
Červený Hrádek u Jirkova, Jirkov (www.zamek-cerveny-hradek.cz )
-