Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

Odborné dny k Základním registrům splnily očekávání

V druhé polovině března uspořádala společnost VERA, spol. s r.o. pro své zákazníky první cyklus Odborných dnů věnovaných problematice Základních registrů s názvem Procesní povinnosti OVM. Přes 60 pracovníků úřadů zodpovědných za implementaci Základních registrů se postupně v Pardubicích, Praze a Olomouci sešlo se zástupci společnosti VERA, aby se informovalo o aktuálních novinkách v této oblasti. Těžištem odborných dnů byla nejen rekapitulace procesních povinností OVM včetně praktických ukázek řešení aktuálních povinností. Velká část prostoru byla následně věnována také představení nových modulů pro řešení Základních registrů v kontextu IS R@dnice VERA® a přípravným krokům, kterými by se úřady měly aktuálně zabývat. Na závěr proběhla tradiční diskuse mezi všemi zúčastněnými.

-  -