Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

Odborné dny DPH v IS Radnice VERA - Lázně Poděbrady 19.-20.02 2009

Vážení zákazníci,
dnem 1. 1. 2009 vstoupila v platnost nová úprava Zákona č. 302/2008 Sb., o dani z přidané hodnoty. Novela představuje důležitý zlom pro mnohé obce, které se – za podmínek stanovených zákonem – stanou plátci daně z přidané hodnoty. Jsme si vědomi, že aplikace zákona přinese s sebou i zásadní změny existujících vnitřních předpisů, pravidel a postupů ve stávající organizaci práce. Připravili jsme proto pro Vás dvoudenní odborné dny, zaměřené na DPH v IS Radnice Vera®. Cílem odborných dnů je poskytnout Vám ucelený přehled o systému daňové evidence v našem informačním systému, způsob vystavování daňových dokladů a doporučit vhodné pracovní postupy. Prezentace bude předváděna na konkrétních příkladech. Účastníci budou v průběhu odborných dnů seznámeni i se změnami v jednotlivých agendách, které byly v souvislosti s DPH provedeny. Součástí školení bude i podrobný písemný materiál.

Pozvánka se závaznou přihláškou -.