Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

Odborné dny DPH v IS Radnice VERA - Lázně Poděbrady 19.-20.02 2009

Ve dnech 19. – 20. února 2009 se konaly v lázních Poděbrady odborné dny k problematice DPH v informačním systému Radnice Vera®.Cílem odborných dnů bylo poskytnout uživatelům ucelený přehled o systému daňové evidence v našem informačním systému, představit nový způsob vystavování daňových dokladů a doporučit vhodné pracovní postupy.

Účastníci tak byli v průběhu odborných dnů seznámeni s komplexním řešením daně z přidané hodnoty, umožňujícím odděleně sledovat výkony vyplývající z veřejnoprávní činnosti a činnosti ekonomické.
Prezentace byla předváděna na konkrétních příkladech.

Současně jsme představili nové sestavení Radnice Vera®. Hlavní obsah změn nového sestavení se soustřeďuje především do ekonomických agend v souvislosti s očekávaným přechodem územně samosprávných celků na plátce DPH.

Dovolujeme si Vás upozornit, že dnešního dne byly na webových stránkách společnosti Vera, spol s r.o. zveřejněny metodické materiály k problematice DPH v IS Radnice Vera®.

Věříme, že tyto materiály Vám budou nápomocny v přípravě k přechodu na plátce daně z přidané hodnoty.

Materiály naleznete v sekci pro zákazníky - Metodické informace - Finance.

- - - -