Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

Od listopadu rybářský lístek na neurčito

Nová vyhláška č. 336/2017 Sb. (ze dne 10. října 2017), kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů, umožňuje rybářům získat rybářský lístek na neurčito.

Rybářský lístek se tedy pověřeným orgánem vydává pro celé území České republiky na dobu neurčitou, 10 let, 3 let, 1 roku nebo 30 dní ode dne jeho vystavení. Podmínky pro získání Rybářského lístku se nemění, výše správního poplatku je stanovena na 1000 Kč. 

Úprava je zanesena v nadcházejícím sestavení informačního systému VERA Radnice, verze 17. Přejeme Vám, ať se díky novele stane vydávání rybářských lístků ještě méně administrativně náročné.