Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

Novinky Vymáhání pohledávek pomohou úředníkům i ostatním účastníkům vymáhacího řízení

Centrální správa pohledávek je řešení, které umožňuje sledovat všechny pohledávky a jejich úhrady na jednom místě. Její stěžejní součástí je agenda Vymáhání pohledávek, která nově umožňuje přidělení náhradního variabilního symbolu ke skupině vymáhaných pohledávek. A nejen to…

 

Platba více vymáhaných pohledávek

Představte si, že Vám občan dluží za pět různých pohledávek, každá z nich má svůj variabilní symbol (VS). Tyto pohledávky jsou uvedeny na jednom společném exekučním příkazu. Banky, zaměstnavatelé nebo exekutoři, kteří vymáhají požadovanou částku, se už nemusí zaobírat všemi VS

Skupině vymáhaných pohledávek totiž můžete od sestavení 18.05 vygenerovat náhradní, 9 místný variabilní symbol (běžný VS v IS VERA Radnice má 10 číslic). Samozřejmostí je, že jej můžete vytisknout i na vytvořený exekuční příkaz. Tento náhradní variabilní symbol mohou použít banky, zaměstnavatelé či exekutoři pro zasílání plateb z exekuce zpět na Váš úřad.

Až budete zpracovávat bankovní výpis, automaticky se provede párování příchozí platby, tzn., že částka vymožená pod náhradním VS se rozdělí mezi vymáhané pohledávky, v našem příkladu mezi pět pohledávek. Účtování platby již proběhne dle nastavení předkontací úhrad daných sdružených předpisů pohledávek.

Náhradní VS tedy vede ke zjednodušení a lepší identifikaci příchozích plateb z exekucí a k snazšímu řešení vymáhaných případů. 

 

Výrazná úspora času díky hromadnému předpisnému seznamu

Informační systém VERA Radnice umožňuje novým způsobem vygenerovat hromadný předpisný seznam, který je exekučním titulem pro zahájení vymáhacího řízení. Obsahuje seznam vybraných dlužníků a navíc se z něj automaticky vytváří jednotlivé případy konkrétních dlužníků a zakládají se jako samostatné písemnosti do spisové služby. 

Tato funkce je velkým přínosem pro referenty, a to zejména pro ty, kteří řeší stovky či tisíce případů. 

Princip fungování hromadného předpisného seznamu a písemností a spisů jednotlivých dlužníků:
 

 

Jak již mnoho z vás potvrdilo, centrální správa pohledávek je opravdu přínosným řešením, které zajišťuje přehlednou evidenci všech pohledávek na jednom místě, jejich efektivní vymáhání a snadnou komunikaci s občanem.