Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

Novinky v Evidenci písemností

Od  1.1.2004 je účinný Metodický návod odboru archivní správy Ministerstva vnitra k vedení spisové služby, ukládání a vyřazování písemností vzniklých z činnosti obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, čj. AS-1709/1-2003.

 

Nejpodstatnější změnou oproti dosavadnímu vedení spisové služby je nový rejstřík spisových znaků, který jsme zapracovali do programu Evidence písemností verze 11.8.1. Aktualizace číselníku spisových znaků je provedena konverzí, která proběhne automaticky po nahrání této verze.

Více v článku v sekci -