Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

Novinky na webu

Mapa serveru

Pro lepší orientaci na našem webu Vám nabízíme službu "Mapa serveru", která je od počátku srpna 2003 již funkční a kde najdete přehled všech hlavních položek a podpoložek našich stránek.


Servisní podpora

Do sekce "Pomoc zákazníkům" přibyla nová položka "Servisní podpora", kde najdete informace stran systémové podpory. Zatím jsou k dispozici informace k tiskům z IS Radnice VERA a spouštěcí skript pro Informix IDS. Dle potřeby budou informace průběžně doplňovány.


Školení

V této sekci jsou doplněny již všechny druhy školení, včetně jejich obsahových náplní, které firma nabízí svým zákazníkům.