Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

Noví zákazníci používají IS VERA Radnice

Počet zákazníků společnosti VERA se opět rozrostl. Každé město přišlo s vlastním příběhem, který stál za výměnou informačního systému. Všichni však absolvovali fázi výběru, rozhodování, analýzy a přípravy, implementace, školení a nyní už využívají informační systém VERA Radnice.

Město Tachov na Plzeňsku informační systém VERA Radnice již před mnoha lety používalo, ovšem v menším měřítku. Poté se rozhodlo pro sjednocení systému na Fenix od Asseco Solutions, a.s., ale s ním nebyla spokojenost stoprocentní. V rámci výzvy 28 tedy připravili výběrové řízení na nového dodavatele ekonomiky a správních agend a od 1. ledna 2018 už účtují ve VERA Radnici. Díky profesionální spolupráci s městem se podařilo ekonomickou část systému, včetně migrací dat nasadit a převést do produkčního prostředí za neuvěřitelný měsíc a půl, a to do něj navíc zasahovaly vánoční svátky.

Podbořanech využívali celý informační VERA Radnice, kromě spisové služby a stavebního úřadu. Po zvažování pro a proti se nakonec rozhodli pro výměnu stávající spisové služby ELISA od CNS a.s. za spisovou službu VERA Radnice, čímž se jim značně usnadnila práce – odpadly starosti s přepisováním dat, hledáním chyb, řešením rozhraní. Získali tak významně integrovaný systém, což jim přináší jednotnou správu systému (aktualizace…) a samozřejmě maximální propojení a využití již jednou zadaných dat. Výhodou je také práce v jednotném prostředí, což ocení všichni, kteří pracují jak se spisovou službou, tak s dalšími částmi systému.

Kamenice ve Středočeském kraji patří s téměř 3 700 obyvateli mezi větší obce. Systém, který byl pro ni a obdobně velké obce primárně určen, jí už nedostačoval. Vedení se rozhodlo pro změnu a vybralo jako nejvhodnější informační systém od společnosti VERA. Na podzim loňského roku byla naimplementována jak ekonomika, tak vybrané správní agendy. Následovala implementace spisové služby. V rámci projektu byly také provedeny převody dat.

Městská policie tvoří velký samostatný modul informačního systému VERA Radnice. Město proslavené chmelem a pivovarnictvím, Žatec, se rozhodlo pořídit jej strážníkům, kterých je přes 20, aby mohli efektivněji vykonávat svou práci. Pozitivní přístup ředitele Městské policie a strážníků, kteří poctivě absolvovali školení, vedl k tomu, že aplikaci umí perfektně ovládat a skutečně jim pomáhá v práci. Navíc se mohou spolehnout na neustálý rozvoj této aplikace.

Vítáme nové zákazníky mezi námi a přejeme jim, ať se jim v systému pěkně pracuje.