Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

Novelizace přestupkové legislativy

Není to tak dávno, co začala platit nová právní úprava v oblasti přestupků – zákony č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích. Platné jsou od 3. 8. 2016 a účinné od 1. 7. 2017.

Ačkoli tyto zákony ještě nenabyly účinnosti, již 5. 10. 2016 byla v Poslanecké sněmovně předložena jejich novelizace. Jejím cílem bylo zejména aktualizovat 250 právních norem a rozšířit je o definici přestupků, které byly dříve zahrnuty v zákoně č. 200/1990 Sb., o přestupcích. V některých případech došlo ke zvýšení pokut až na desetinásobek, byl aktualizován správní řád v oblasti doručování a vedení utajovaných informací v rámci řízení (spisů) a došlo také k uvedení terminologie do souladu s novými právními normami.

Novelizace přestupkové legislativy, známá také jako sněmovní tisk 929, byla po dlouhých peripetiích 20. 6. 2017 podepsána prezidentem. Tato právní norma by měla být uveřejněna ve sbírce zákonů dnes, 28. 6. 2017, s účinností od 1. 7. 2017

Aktuálně nás tedy čeká nastudovat tento rozsáhlý dokument (cca 1 400 stran), vyhodnotit jeho dopady a co nejrychleji je zapracovat do agendy. V tuto chvíli zejména do klíčového „Číselníku právních kvalifikací".

Uděláme maximum pro to, abyste mohli včas pracovat dle stanovených postupů a užili si klidný začátek léta.