Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

Novela zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích – komunální odpad

Od 1.1.2021 nabyla účinnost novela zákona o místních poplatcích, kde hlavní změnou je formální zrušení Poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních a jeho nahrazení dvěma poplatky:

 • Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství, který je defacto pokračovatelem původního poplatku
 • Poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

Obec může zavést pouze jeden z uvedených poplatků, nelze je kombinovat.

Dopad novely na IS VERA Radnice

Uvedená novela zákona nemá žádný dopad na již vedená data v agendě Komunální odpad. Není nutné jakkoli data měnit či doplňovat a opravovat. Případné změny sazeb poplatků lze provést standardními postupy.

Pro potřeby nově zavedeného Poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci umožňuje agenda Komunální odpad v současné době evidovat objemy nádob k dané nemovitosti, četnost a historii svozů včetně množství odpadu.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Specifikace poplatků dle novely

Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

Poplatníkem poplatku za obecní systém odpadového hospodářství je

 1. fyzická osoba přihlášená v obci nebo
 2. vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.

Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství činí nejvýše 1200 Kč.

Poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

Poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci je

 1. fyzická osoba, která má v nemovité věci bydliště, nebo
 2. vlastník nemovité věci, ve které nemá bydliště žádná fyzická osoba.

Předmětem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci je odkládání směsného komunálního odpadu z jednotlivé nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, která se nachází na území obce.

Základem dílčího poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci za dílčí období je

 1. hmotnost odpadu odloženého z nemovité věci za toto dílčí období v kilogramech připadajícího na poplatníka,
 2. objem odpadu odloženého z nemovité věci za toto dílčí období v litrech připadajícího na poplatníka, nebo
 3. kapacita soustřeďovacích prostředků pro nemovitou věc na odpad za toto dílčí období v litrech připadající na poplatníka.

Obec zvolí pro poplatkové období jeden ze základů podle předchozího odstavce.

Sazba poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci činí nejvýše

 1. 6 Kč za kg, pokud je základem hmotnost odpadu,
 2. 1 Kč za l, pokud je základem objem odpadu nebo kapacita soustřeďovacích prostředků.

Zdroj: aktuální znění zákona č. 565/1990 Sb.