Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

Novela stavebního zákona

Od 1. ledna 2018 vstupuje v účinnost novela stavebního zákona, která byla ve Sbírce zákonů zveřejněna v částce č. 82 pod zákonem č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

V souladu s touto novelou proběhly úpravy agendy Stavební úřad informačního systému VERA Radnice. Změnou prošly některé procesy a byly zapracovány nové typy případů. Dále je upraven sazebník správních poplatků. Aby mohly být dokončeny případy podle stávající legislativy, bude jako při předchozí novele vytvořena nová sada typů případů, které budou uživatelům k dispozici až při zahájení případu po 1. lednu 2018.

Samozřejmostí bude i úprava obsahu dodavatelských vzorů. Bude vytvořena nová sada vzorů „d", do které budou pro speciální stavební úřady (vodní díla a komunikace) nově doplněny i vzory pro územní řízení.

Přejeme Vám, ať Vám novela nepřidělá vrásky na čele a můžete v klidu začít rok 2018.