Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

Nové služby při zápisu údajů do ISÚI

Český úřad zeměměřičský a katastrální vydal informaci o připravenosti nových služeb, které se týkají možnosti zápisu údajů do ISÚI prostřednictvím softwaru stavebních úřadů. Pomocí nich bude následně možné editovat vybrané prvky RÚIAN přímo z agendy Stavební úřad. Připravujeme zpracování těchto služeb do agendy Stavební úřad IS VERA Radnice.

 

RÚIAN - Registr územní identifikace, adres a nemovitostí

ISÚI - Informační systém územní identifikace