Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

Nová verze Národního archivního portálu

Připravuje se nová verze Národního archivního portálu (NArP 2.0). Produkční prostředí bude původcům zpřístupněno od 3. května 2021 na adrese https://portal.nacr.cz/. V původní verzi archivního portálu nebude možné po 30. dubnu 2021 zakládat žádné nové skartační řízení, bude možné pouze dokončit založená, rozpracovaná skartační řízení. Vlastní přejímku archiválií (předání) již bude nutné provést prostřednictvím nového portálu NArP 2.0.

Novou verzi NArP 2.0 lze shlédnout již nyní v testovacím prostředí. Zde nalezne původce přehledné návody a uživatelskou příručku

Klíčové změny a novinky NArP 2.0:

 • přepracované uživatelské prostředí
 • přístupové údaje zůstávají zachovány
 • zvýšení limitů nahrávaných dat (SIP balíčků)
  • maximální množství 50 tis SIP balíčků v jedné dávce
  • maximální objem 100 GB v jedné dávce (týká se 1 či více SIP balíčků v dávce)
 • datové balíčky SIP, které nebudou označeny jako validní, nebudou ve skartačním řízení zpracovány ani zařazeny do skartačního návrhu, je nutné provést jejich přehrání validním SIP nebo je z řízení odstranit
 • po provedení importu není vytvářen kompletní seznam SIP balíčků, ale seznam Chyby importu (CSV seznam chybných SIP) a Seznam ke skartačnímu návrhu s celkovou sumarizací SIP předaných úspěšně do skartačního řízení
 • změny v terminologii
 • eVýběr – dříve Skartační řízení / Mimoskartační řízení
 • ePředání – dříve Přejímka

Další informace k NArP 2.0 naleznete na výše uvedených odkazech nebo v Informačním listu NDA č. 8/2021.