Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

Nová agenda !!

Připravili jsme pro Vás nový software komplexně řešící proces přípravy dokumentů pro zasedání Rady a Zastupitelstva, schvalování přijatých usnesení, tvorbu zápisu a definování úkolů ze zasedání. Funkcionalita agendy Evidence jednání Rady a Zastupitelstva umožňuje efektivně sledovat plnění úkolů uložených Radou a Zastupitelstvem, snadné a bezpečné zpětné vyhledávání potřebných informací.
Podrobný popis agendy je ke stažení: -