Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

Naši uživatelé budou na registr přestupků připraveni včas

Novela zákona o přestupcích, která nabude účinnosti už 1. října, přináší řadu novinek všem, kteří se zabývají zjišťováním a řešením přestupků. Informační systém evidence přestupků, zvaný Mikeš, spustil testovací prostředí začátkem září.

Naši zákazníci si mohli na základě informací od metodiků společnosti VERA včas připravit vše potřebné pro práci s Registrem obyvatel, včetně nahlášení působnosti výkonu v agendách v Registru práv a povinností (zejména k aktualizované agendě Přestupkové řízení (A1149)), a zajistit si Kvalifikovaný systémový certifikát pro komunikaci s Mikešem.

Díky takto připraveným zákazníkům společnost VERA už úspěšně otestovala komunikaci IS VERA Radnice, konkrétně agend Městská policie a Přestupkové řízení, s informačním systémem evidence přestupků – Mikešem.

V příštím týdnu také proběhnou školení formou webináře, na kterých se uživatelé dozvědí, jak nové funkcionality využívat a detailní informace k distribuci.

Přes značné zpoždění realizace projektu ze strany státních institucí a rozsah nutných úprav informačního systému (zejména potřeby zajistit odpovídající ochranu osobních údajů) dokázal náš tým vývojářů a metodiků připravit vše potřebné k datu stanovenému zákonem – tedy k 1. říjnu 2016.