Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

MPSV vyhlásilo výzvu OP Zaměstnanost

Ministerstvo práce a sociální věcí vyhlásilo výzvu č. 03_15_033 OP Zaměstnanost, která je určena pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC).

Její cíle jsou následující:

  • optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže,
  • profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona.

Celkově je ministerstvo připraveno rozdělit 285 milionů korun zájemcům, kteří budou splňovat dané požadavky a svou žádost podají do 11. dubna 2016.

Podporovány budou například aktivity rozvíjející stávající nebo zavádějící nové nástroje strategického řízení obce. Žadatelé budou podpořeni také při zvyšování kvalifikace pracovníků v oblastech souvisejících s oborem jejich působnosti, zejména v zadávání veřejných zakázek, procesu vedení zadávacího řízení, projektového a strategického řízení, finančního řízení či pokročilého využívání nástrojů eGovernmentu.

Podrobné informace o výzvě, včetně kompletního vymezení podporovaných aktivit naleznete na internetových stránkách Evropského sociálního fondu v ČR. Naši poradci jsou připraveni poskytnout Vám konzultaci nebo pomoci se zpracováním žádosti o dotaci.