Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

Mohelnice plní Open Government Partnership

„Smlouvy on-line jsou přesně tím nástrojem, který podporuje transparentnost našeho úřadu. Když jsou smlouvy zveřejněny, nedochází ke zbytečným diskuzím týkajících se jejich obsahu. Zároveň klesá počet žádostí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Čas, který věnujeme zveřejnění smluv, je neporovnatelný s dobou potřebnou ke zpracování žádosti podle 106ky. Řešení celkově přispívá k lepší informovanosti občanů o hospodaření města. Může jim sloužit i pro srovnání obdobných smluv, představě o ceně produktů a služeb atd., " říká JUDr. Věra Nedomová, MPA, tajemnice MěÚ Mohelnice.

Česká republika se na základě schválení vlády připojila před několika lety k iniciativě Open Government Partnership (OGP) – Partnerství pro otevřené vládnutí. Postupně dochází k naplňování jejích cílů, mezi které patří i zpřístupnění dat a informací. Spolu se záměrem zefektivnit systém svobodného přístupu k informacím se zvýší transparentnost procesů ve veřejné správě a zjednoduší přístup k údajům, jimiž disponuje. Dobrovolné zveřejňování smluv je přesně tím žádoucím krokem.

Agenda Smlouvy on-line umožňuje snadným způsobem zveřejňovat smlouvy města přímo z informačního systému VERA Radnice nebo VERA Dimenze. Oprávněný pracovník je pouze označí a tím proběhne zveřejnění na internetových stránkách. Na nich občané naleznou základní údaje smluvních dokumentů, tzv. metadata, zejména označení a název smlouvy, částku, datum zveřejnění atd. Může být připojen i elektronický dokument (příloha), který byl po naskenování dle zákona o ochraně osobních údajů anonymizován.

Od poloviny roku 2017 začne platit nový zákon o registru smluv, který z dobrovolnosti udělá povinnost, ovšem s několika výjimkami. Již nyní se však můžete řídit čtyřmi základními hodnotami OPG, kterými jsou transparentnost, účast veřejnosti, odpovědnost, technologie a inovace. Pomocí agendy Smlouvy on-line podpoříte svůj vztah s občany založený na důvěře a otevřenosti.