Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

Modul eJednání umí nové věci

Nastavte si workflow a využijte nové funkce

Webová aplikace pro podporu a procesní řízení jednání Rady nebo Zastupitelstva města byla v novém sestavení rozšířena o dlouhodobě poptávané funkce: možnosti nastavit vlastní workflow nebo si oficiálně vyžádat „vyjádření" dotčených útvarů. Třešničkou na novinkách eJednání je možnost kontroly pravopisu.

Vlastní workflow

Následující řádky slouží těm, kteří slýchávají „a tyto návrhy usnesení chci vidět, tyhle mě nezajímají, ale tyto musí schválit finanční, a tyhle musí vidět i právník." Nová funkcionalita umožňuje vytvářet vlastní schvalování:

  • Nastavte různé workflow pro Radu i Zastupitelstvo.
  • Pojmenujte jednotlivé schvalovatele.
  • Stanovte jejich pořadí.
  • Určete, zda má být u návrhu usnesení schvalovatel povinný nebo nepovinný.
  • Stanovte, komu se má návrh usnesení vracet k dopracování: zpracovateli, šéfovi, šéfovi šéfa, nebo někomu jinému?

Pokud žádnou změnu nechcete, zůstanete skoro vše při starém. Jen se zjednoduší seznam (schvalovatelé se ukryjí pod „plovoucí" nápovědu).

Nevěděl jsem, že…

Dosud jste část „Vyjádření" používali pro zápis textu z e-mailu, z hovoru apod. V tom můžete pokračovat, ale nová verze umožňuje zpracovateli odeslat „oficiálně" žádost o vyjádření k návrhu usnesení jednomu i více dotčeným organizačním útvarům. Jak?

Využijete funkci Vyjádření, kde vyberete „aktéra nebo více aktérů", doplníte text a odešlete. Každý dostane odkaz v e-mailu. Po kliknutí se otevře připravovaný materiál a přes „Doplnit vyjádření" odešle text vyjádření k bodu jednání.

Došlé odpovědi uvidíte v části Přijatá vyjádření. Tady budou k dispozici i všechny odeslané žádosti včetně data jejich doručení. Rozpracované vyjádření je možné uložit pro pozdější dopracování a odeslání.

Doplnit vyjádření k připravovanému materiálu může i každý účastník schvalovacího procesu.

Ach ten pravopis

Při pravidelných návštěvách jsme od Vás často slýchávali: „A bude TO někdy umět kontrolu pravopisu?" Od teď už ano. Povýšili jsme komponenty na nejmodernější verze a Vy si tak jen stáhnete a nainstalujete doplněk ve vašem prohlížeči a povolíte kontrolu pravopisu. Informatik si s tímto úkonem snadno poradí, případně nám můžete napsat. O dalších novinkách se dozvíte tradičně v Popisu změn.