Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

Moderním strážníkem za 7 dní

Město Žatec hledalo systém pro zefektivnění práce městské policie, který by podpořil všechny její činnosti včetně evidencí a ověřování v registrech, a to jak na služebně, tak i přímo v terénu. Měl zajistit co nejjednodušší zpracování rutinních činností strážníků i výstupy pro vedení policie i města. Vybrali modul Městská policie VERA Radnice.

Díky dobré přípravě proces nasazení systému trval včetně proškolení pouhý týden. Projekt přinesl zaměstnancům městské policie usnadnění administrativních činnosti a zkvalitnění uživatelského komfortu. 

Došlo ke zjednodušení řady činností pro strážníky:

  • automatické vkládání GPS souřadnic a adresního bodu místo manuálního naťukávání místa přestupku
  • pořízení a připojení fotodokumentace k přestupku přímo na místě
  • číselníky přesných právních kvalifikací místo manuálního zadávání

Management získal snadný přístup k informacím o:

  • zaměstnancích: prohlídky, školení, výstroj, kariéra, platové pohyby
  • činnosti: denní hlášení, svodky a podrobné mapy událostí a přestupků
  • ekonomických výkonech - pokutách
  • provozu vozidel, hospodaření s pohonnými hmotami atd.

Po zkušenostech z ostrého provozu v Žatci konstatují, že aplikace v první řadě ulevila dozorčí službě. Díky aplikaci strážníci většinu případů zadávají do systému přímo z ulice. Mohou lustrovat osoby v základních registrech v terénu, pořizovat fotodokumentace k případům a ukládat je k příslušné události nebo přestupku, řešit případy bez součinnosti s dozorčí službou, která teď v podstatě jen kontroluje správnost zadávaných informací do systému. Z terénu prostřednictvím mobilní aplikace se provádí určitě více jak 95 % veškerých záznamů do informačního systému.

Projekt Moderním strážníkem za 7 dní – implementace systému Městská policie VERA Radnice v Žatci získal „speciální ocenění" v soutěži Egovernment The Best 2018. Cenu převzal velitel městské policie, pan Miroslav Solar. Gratulujeme a jsme rádi, že naše aplikace pomáhají.