Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

Moderní technologie usnadňují práci strážníkům

Jednou ze základních úloh samosprávy je zajištění veřejného pořádku a s tím souvisejícího výkonu působnosti. Nejviditelnějším článkem tohoto procesu jsou městští strážníci. Z pohledu občana je jejich stěžejní práce přímo v terénu. Z pohledu zpracování přestupků a událostí je pro strážníka neméně důležitá práce v kanceláři. Při obou činnostech se nabízí využití sofistikovaného softwarového řešení, které nejen usnadní, zrychlí, ale i zpřesní práci, a umožní tak strážníkům strávit více času v terénu. 

V posledním roce a půl se značně zvýšil tlak na využívání jednotného řešení. Díky aplikaci, která podporuje činnosti strážníka v jak v kanceláři, tak její mobilní verzi pro práci v terénu, jsme získali řadu nových projektů.

Bílina - nový zákazník, který využil našeho řešení městské policie a implementoval jej do prostředí stávajícího řešení úřadu.
Děčín - stávající zákazník, který zvolil naše řešení městské policie a zakomponoval jej do již provozovaného celku VERA Radnice.
Úvaly - nový zákazník, který je důkazem, že i menší úřad může využít efektivně aplikaci pro strážníky a vytěžit z ní maximum i při odpovídajících rozpočtových možnostech.

Nově městskou policii využívají také v Ivanovicích na Hané a ve Štramberku.

Co se plánuje dále?
Městská policie v letošním roce zaznamená několik významných rozvojových kroků.

  • Posílí v procesním řízení - bude navýšen počet systémových číselníků, aby bylo možné standardizovat procesy v agendě Městská policie a zároveň aby bylo možné plně zajistit předávání dat do agendy Přestupkové řízení.
  • Dojde spolu s rozvojem mobilních aplikací k prohloubení integračních vazeb, především na státní systémy. Jedná se zejména o CIS (cizinecký informační systém) a ISEO (informační systém evidence obyvatel).
  • Rozšíření číselníku právních kvalifikací, činností, stavů a vyřízení umožní vytvořit kompletní podklady pro generování statistických reportů pro MVČR.
  • Nový způsob práce se subjekty (osobami a organizacemi) dokáže jednou zadaný záznam vyhledat nejen v lokálních registrech VERA Radnice (resp. ISZR), ale i v pátrací databázi Policie ČR.

Celkově budete moci využívat integraci s celostátními systémy a systémy úřadu (ekonomika, spisová služba). Data budou předávána automaticky a celé řešení bude provázet strážníka jednotlivými kroky až k cíli.