Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

Sociální agendy ve Dvoře Králové

Práce sociálních odborů je svým charakterem specifická a možná právě proto mnohé městské úřady nemají ještě tuto oblast koncepčně elektronicky řešenou, i když v dalších oblastech jsou plně digitalizovány. Ve Dvoře Králové nad Labem se rozhodli zajistit svým pracovníkům komplexní informační podporu na úseku sociální péče.  Praktickými důvody, které k tomu vedly, byly mimo odbourání různých pomocných evidencí hlavně posílení jednotné metodiky a procesů. Zásadním požadavkem bylo sdílení informací. Nyní strukturovaná data v systému a uživatelská oprávnění zajišťují snadnou a kvalifikovanou zastupitelnost. Zastupující přesně ví, kde nalezne všechny informace o konkrétním případu.

Práce s klientem

Základem je jednotná evidence klientů a k nim vedené spisové dokumentace. Aplikace umožňuje plánování jednotlivých úkonů s klienty, aby nedošlo k opomenutím. Tato data lze následně využít při zápisu záznamů z jednání. K dispozici je i tvorba souhrnných výstupů s přehledem návštěv klienta nebo záznamů z jednání. V případě sociálně-právní ochrany dětí navíc vedení všech povinných rejstříků a jmenné kartotéky.

Podstatné údaje o práci s klientem jsou dostupné v přehledné a strukturované podobě a lze je využít jak pro tisk nezbytných dokumentů či spisového obalu nebo karty klienta, tak pro rychlé zorientování se v materiálech v případě nutného zástupu.

Přístup k údajům klientů v ISZR a AISEO umožňuje pohodlný zápis do systému i případné ověření platné adresy trvalého pobytu či svéprávnosti u již evidovaných klientů v souladu s platnou legislativou.

Povinné statistické výstupy jsou generovány automaticky.

Spisová služba

Plná integrace zajišťuje tvorbu dokumentů prostřednictvím předem připravených vzorů úřadu a s automatickou evidencí v elektronické spisové službě úřadu.

Starší záznamy jsou archivovány v souladu s nařízením GDPR a anonymizovány po době, po které mohou být drženy.

Finance

Při potřebě zkontrolovat finanční výstupy týkající se klienta není třeba přihlašovat se k jinému systému, informace jsou snadno dostupné proklikem ze sociálních agend a naopak. V případě klientů veřejného opatrovníka systém zajišťuje i vedení peněžního deníku klienta v elektronické podobě.

Slovo zákazníka

„Sociální agendy VERA Radnice pokryly veškerý rozsah sociálních činností vykonávaných naším městským úřadem a koncentrovaly všechny informace na jedno místo. Díky tomu se usnadnila zastupitelnost a omezilo narušení práce s klienty. Odbourali jsme pomocné evidence, excely i nejrůznější kalendáře a máme přímé nahlížení na finanční údaje klienta. Tento systém považuji za moderní nástroj pro sociální odbory MěÚ."

Martin Záruba, informatik MěÚ Dvůr Králové nad Labem

Pokud máte zájem o prezentaci sociálních agend, obraťte se na obchodního zástupce VERA, rádi Vám je představíme.