Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

Ministerstvo obrany – úspěšný provoz aplikace

Aplikace IS Radnice VERA® řešící problematiku zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů má dalšího spokojeného uživatele!


Celý projekt na Ministerstvu obrany ČR byl zvládnut ve velmi krátkém čase. Řešení bylo individuálně přizpůsobeno požadavkům uživatelů a nyní je aplikace již druhý měsíc rutinně používána.

Velké poděkování patří uživatelům, kteří se v rámci testovacího období podíleli na definici potřebných úprav, vedoucích k optimalizaci celého řešení a k ještě lepšímu zajištění potřeb centrálního úřadu.