Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

Městská karta a IS VERA Radnice? Inteligentní využití databáze v Ústí nad Orlicí

Městská karta města Ústí nad Orlicí slouží občanům k platbám vstupného do rekreačních a sportovních zařízení (Krytého plaveckého bazénu, Aquaparku, na Zimní stadion atd.), k platbě v místních parkovacích automatech a od podzimu také pro identifikaci při využívání nově zrekonstruovaného sběrného dvora. Představuje tak „elektronickou peněženku", kterou si občané předem nabijí a následně využívají. Mezi hlavní výhody patří slevy a bonusy, které uživatelům poskytují jednotlivá zařízení. Zároveň občanům odpadají starosti o nošení dalších průkazů, vstupenek a hotovosti.

Hlavním cílem města bylo vytvořit jeden moderní nástroj, který umožní platbu a identifikaci majitele při využívání služeb v Ústí nad Orlicí. Za projekt získalo město již v roce 2014 „Speciální ocenění v kategorii projekty měst, městských částí" v soutěži eGovernment The Best, která se věnuje zviditelnění nejzajímavějších projektů elektronizace veřejné správy.

Na jaře letošního roku se na společnost VERA obrátil Ing. Jiří Čajka, vedoucí oddělení informatiky, s návrhem, který obsahoval využití Registru obyvatel pro Městskou kartu. Registr obyvatel totiž splňoval nároky na jednoznačnou identifikaci obyvatele a zároveň bylo zajištěno, že celý systém Městské karty bude využívat jedinou databázi a nebude docházet k tříštění údajů. Dílčí obslužné aplikace navíc mají přístup jen k odpovídajícím datům a je zabezpečeno, že se k osobním údajům nedostanou neoprávněné osoby. Úřad si zároveň zajistil, že ztotožnění osob bude provádět oprávněný pracovník úřadu.

Řešení bylo realizováno a od června 2015 má město možnost Městskou kartu personalizovat a využít ji tak například pro identifikaci přístupu do sběrného dvora včetně evidence množství uložených odpadů. Rozšířily se mu tak možnosti využití tohoto moderního a užitečného nástroje.