Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

Matrika - současný stav

Vzhledem k tomu, že se nepodařilo na sklonku loňského roku projednat Parlamentu ČR změnu zákona 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, ve znění pozdějších novel a předpisů, došlo k tomu, že nabyl účinnosti §6, odst. 2. Toto ustanovení nařizuje vést matriční události, matriční skutečnosti, změny a opravy souběžně s ručně psanými matričními knihami pomocí výpočetní techniky.

 

Naše společnost je plně připravena vyjít městským úřadům a magistrátům vstříc, prostřednictvím podsystému Matrika, který plně splňuje požadavky výše uvedeného zákona a s ním související vyhlášky 207/2001 Sb.

Tento podsystém řeší zápisy matričních událostí a skutečností a umožňuje jejich změny, opravy, případně i dodatečné zápisy těchto událostí a skutečností. Výstupem je dle typu matriční agendy rodný list, oddací list, úmrtní list a samozřejmě i související statistická hlášení. Údaje se tisknou do celostátně platných vydaných formulářů.

Dle §6, odst. 2 zákona 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení, ve znění pozdějších novel a předpisů vedeme v podsystému Matrika také matriční knihy narození, manželství a úmrtí, které mají po vytištění podobu předtištěné matriční knihy a jsou připraveny po chronologickém seřazení ke svázání a uložení.

Mimo těchto základních matričních agend obsahuje podsystém Matrika také agendu Změna jména, která řeší všechny typy změn jména a příjmení dle výše uvedeného zákona.

Vypracovala:
Pavla Kotlánová
Vedoucí oddělení konzultantů
VERA spol. s r.o.