Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

Krnov: portál občana je snadná brána k službám města otevřena 24/7

Krnov si váží svých obyvatel a snaží se řídit pohledem občana při rozvoji města a jeho služeb. Mezi počiny v tomto duchu můžeme zařadit i zřízení portálu občana na webových stránkách města. A nejen o něm jsme si povídali s Ing. Miroslavem Binarem, 1. místostarostou města.

Co všechno Váš portál občana umí?

Vážíme si času a energie našich obyvatel, a proto jim umožňujeme vyřizovat své záležitosti on-line. Portál občana vnímáme jako snadnou bránu k službám města, která je otevřena 24 hodin denně a 7 dní v týdnu. Kdybych to měl říct stručně, portál poskytuje informace nejrůznějšího charakteru, umožňuje řešení životních situací a vyplňování formulářů, nabízí různé možnosti plateb poplatků a v případě, že někdo opravdu potřebuje fyzicky na úřad, umožňuje rezervaci termínu.

Nebojíte se, že občané nebudou vědět, jak na to?

U každé životní situace je přesně popsané, jakým způsobem se řeší, jaké formuláře se používají, popřípadě, kdo za danou oblast zodpovídá. Naši kolegové jsou vstřícní a mohou v případě potřeby občany navést. Věřím, že ocení výhody, které jim portál přináší.

Zmínil jste různé možnosti plateb poplatků – jak tedy mohu provést úhradu?

Je to snadné jako při nákupu v e-shopu. Pokud mluvíme o on-line platbách, můžete využít platební portál, který funguje bez registrace a platba proběhne na základě zadání variabilního symbolu, jména a e-mailu.

Ještě pohodlnější je, pokud se autorizovaně přihlásíte k portálu občana. Pak můžete uhradit najednou i více závazků a využít k tomu kartu, platební tlačítko Vaší banky, nebo QR kód.

Občané získali nejmodernější komunikační a platební nástroje. Co tomu předcházelo?

Portál občana zobrazuje data a umožňuje akce související s činností úřadu. Jejich zdrojem i příjemcem je informační systém. Nám na městě již pět let pomáhá IS VERA Radnice, který jsme pořídili po pečlivé analýze našich potřeb.

Co pro Vás VERA Radnice zajišťuje?

Řeší všechny oblasti ekonomiky od plánování rozpočtu, místních poplatků až po účetnictví. Rozsáhlé výstupy z ekonomických agend pak naleznou obyvatelé na portálu např. v části Klikací rozpočet.  Když se autorizovaně přihlásí do portálu, každý získá ze systému informace, jaké předpisy místních poplatků mu byly vystaveny a zda jsou uhrazeny.

Páteří VERA Radnice je Spisová služba. Ta nabízí dalším částem systému šablony a formuláře a zpracovává všechny dokumenty včetně došlé pošty či zápisů z jednání. Vybrané dokumenty pak zobrazuje na Úřední desce na portálu. Do spisové služby a příslušné agendy vstupují automaticky i podání z portálu. Je tak zajištěna jejich evidence, vyřízení a odeslání odpovědi.

Systém elektronicky podporuje činnost našich odborů a oddělení i zastupitelstva města. Zajišťuje ověřování účastníků řízení v základních registrech, vede evidence, provádí výpočty a zajišťuje výstupy pro různé skupiny uživatelů i statistiky pro vedení nebo nadřízené orgány.

Co na VERA Radnici oceňujete?

Působnost městského úřadu je rozsáhlá a legislativní požadavky na naši činnost poměrně náročné. V této situaci považuji za důležité, že máme jeden systém, který je vzájemně propojený a konzistentní. Díky tomu neděláme duplicitní práci a máme „čistá data" s vysokou vypovídací schopností.  

Jsme rádi, že naše potřeby můžeme diskutovat s IT profesionály a využít zkušenosti firmy VERA ze stovek dalších instalací.

VERA Radnice nám pomohla zdokonalit i naše procesy. Schvalování smluv, objednávek či faktur má předefinovanou cestu systémem a probíhá automaticky včetně hlídání termínu. V každém bodu procesu máme relevantní informace vždy k dispozici.

Vše směruje k tomu nejdůležitějšímu, k naplnění našeho poslání: aby byl občan co nejlépe a nejrychleji obsloužen.

Jaké máte plány do budoucnosti?

Na úřadě jsme systém hezky vypilovali. Město má působit jako dobrý hospodář. Přemýšlíme o možnosti rozšířit stávající ekonomický systém i na naše zřizované organizace. Taková integrace by byla přínosná i z pohledu bezpečnosti dat a přístupu k nim. Jednotná metodika zajistí zjednodušení tvorby výkazů, možnost předávání zkušeností a využívání dalších výhod integrace. Věříme, že tím snížíme náklady na správu software. Zároveň získáme snadnější kontrolu hospodaření a jeho prezentaci občanům na portálu.