Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

Kopřivnice vsadila na videonávody

Co může být lepší, než když Vás na úřadu přivítá milá a vstřícná referentka? Pro hodně lidí určitě skutečnost, že nemusí hlídat úřední hodiny a plánovat osobní návštěvu. V souladu s tímto trendem spustilo město Kopřivnice portál občana. Ptáme se tajemnice MÚ Ing. Jany Klímové:

Co děláte pro to, aby kopřivničtí začali využívat portál občana?

Pro některé občany je čas vzácný, a proto aktivně hledají všechny možnosti, jak jej ušetřit. Ti portál uvítali jako přirozený nástroj efektivní komunikace s úřadem. 

Pak je velká skupina lidí, kteří by uvítali úsporu času, ale potřebují ukázat a přesvědčit, že jejich potřeby lze vyřešit online – lehce a jednoduše. A právě pro ně jsme přímo v menu portálu zveřejnili videonávody, které ukazují například vyplňování formulářů nebo úhrady poplatků přímo a prakticky krok za krokem. Věříme, že tímto způsobem nabude elektronická komunikace pro občany konkrétní obrysy a až to budou potřebovat, využijí ji.

Samozřejmě někteří obyvatelé preferují osobní přístup před úsporou času a my to respektujeme.

Když se řekne portál, jako první každého napadnou životní situace a platební brána

Je to logické, protože pokud např. kontakty nebo úřední deska byly běžnou součástí webů i předtím, životní situace a platební brány přinesly novou kvalitu komunikace s úřadem – elektronická podání a elektronické platby. Stránka Životní situace funguje jako rozcestník a nabízí přístup k množství formulářů. Víc než dvě desítky z nich lze v Kopřivnici zaslat přímo elektronicky, kdy data zadaná občanem propadnou přímo do informačního systému úřadu bez jakéhokoliv přepisování ze strany referentů. Tímto způsobem lze např. přihlásit psa, zažádat o koordinované stanovisko nebo zábor veřejného prostranství, či přihlásit se na vítání občánků.

Jak vysvětlujete občanům nutnost registrace na portále?

Když chce občan něco vyřídit na úřadě, musí se legitimovat. Při odesílání formulářů se musí zaregistrovat na portále. K tomu může využít prostředky elektronické identity občana, například elektronický občanský průkaz, bankovní identitu nebo mobilní aplikaci Mobilní klíč eGovernmentu. Registrace zajistí, že systém občana zná a při dalších návštěvách na portále bude automaticky doplňovat do formulářů jeho údaje. K podání již nebude vyžadována osobní návštěva a podpis. Dokonce ani elektronický, což byla dosud asi největší bariéra elektronické komunikace s úřadem.

Jak potom probíhá úhrada místních poplatků?

Pokud se občan zaregistruje, může např. elektronicky přihlásit psa pomocí svého Osobního účtu. Ten nabízí přehled o realizovaných podáních, o provedených a neprovedených platbách, případně nedoplatcích. Uhradit psa pak může jednoduše kliknutím na tlačítko Zaplatit. Systém odešle podklady k platbě a přepne jej na platební bránu. Není třeba nic zadávat.

Lze platit místní poplatky i bez registrace?

Ano, snažíme se vycházet občanům vstříc a být co nejjednodušší. Budeme pokračovat v předešlém příkladu. Pokud má občan psa přihlášeného například z dřívějších let, je platba také snadná, jen musí naťukat pár údajů. Využije neautorizovanou platební bránu. Neautorizovaná znamená, že systém jej (na rozdíl od registrovaného uživatele) předem nezná a neví, kolik má zaplatit.  Proto občan zadá rodné číslo nebo variabilní symbol, své jméno a e-mail. Systém vyhledá podklady k úhradě a přepne jej na platební bránu. K úhradě lze využít kartu, nebo QR kód. Na dalších variantách pracujeme.

Co nalezneme na portále kromě životních situací a plateb?

Portál je oficiálním zdrojem informací z městského úřadu. Momentálně zde naleznete mimo již zmiňované životní situace, formuláře a poplatky také elektronickou úřední desku, organizační strukturu s kontakty, či propojení na objednávací systém.

A plány do budoucna?

Počítáme s rozšířením o část Dotační programy, která umožní občanům, spolkům, či jiným organizacím požádat o některé dotace a realizovat i jejich vyúčtování. V budoucnu pak lidé na portále budou moci snadno najít informaci, kam mohou jít volit, kdy jim budou vyváženy popelnice či jaká základní nebo mateřská škola ve městě je spádová pro jejich adresu bydliště.

Odkud čerpá portál občana informace?

Dodavatelem našeho portálu, stejně jako i hlavního informačního systému na úřadě, je společnost VERA. Díky tomu jsme nemuseli řešit rozhraní mezi více systémy a dodavateli, řešení je jednodušší a spolehlivější.

Co byste řekla závěrem?

Ráda bych pozvala naše občany, aby se na portál podívali, i když teď zrovna nic od města nepotřebují. Mají možnost projít si nabídky a podle přiložených návodů mohou některé funkce vyzkoušet. Až budou opravdu potřebovat něco s úřadem řešit, ušetří si čas – budou už vědět, jak na to.