Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

Konzultační dny Účetnictví 2012

Do 20. července 2012 budeme poprvé odesílat statistický výkaz Pomocný analytický přehled (PAP). Pro jeho úspěšné odeslání jsme v průběhu roku provedli všechny potřebné kroky: vytvořili jsme základní konstrukci v účetnictví pro zachycení dat potřebných pro zpracování PAP, zabudovali tiskový výstup PAP, jeho exportní formát a samozřejmě nutné kontroly správnosti účtování jak vnitrovýkazové tak mezivýkazové. Pro úspěšné odeslání PAP jsme pro Vás připravili konzultační dny zaměřené na problematiku zpracování PAP a další okruhy, které Vás v účetnictví 2012 zajímají. Konzultační dny budou probíhat na následujících místech v těchto termínech:
  8. 6. 2012 zasedací místnost pobočka VERA-Olomouc
12. 6. 2012 zasedací místnost MěÚ Přeštice
14. 6. 2012 hotel Salva Guarda, Litoměřice
15. 6. 2012 zasedací místnost pobočka VERA-Praha
19. 6. 2012 zasedací místnost pobočka VERA-Brno

Více informací najdete zde: -, -.