Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

Kontrolní hlášení – nové informace

Informace o změně podmínek plnění Kontrolního hlášení ze dne 4. 12. 2015

 

Ministerstvo financí na svých stránkách Finanční správy zveřejnilo změny týkající se vyplňování Kontrolního hlášení, a to dne 4. 12. 2015.

Stěžejní změny se týkají posuzování hodnoty zdanitelného plnění pro část A.4, A.5, B.2 a B.3.

Posouzení, zda daný daňový doklad vstupuje do příslušné části Kontrolního hlášení je vázáno na

  • druh dokladu:
    • běžný daňový doklad
    • splátkový kalendář
    • platební kalendář
  • celkovou výši dokladu; v případě splátkového a platebního kalendáře je posuzována celková hodnota splátkového a platebního kalendáře, nikoliv jeho dílčí plnění

Významným způsobem se tak mění dosavadní informace poskytované Ministerstvem financí k plnění Kontrolního hlášení.

 

Naše společnost bude na tyto doplňující pokyny Ministerstva financí reagovat úpravou programu v dalších verzích informačního systému.