Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

Kontrola placení poplatku za parkování

Abychom zjednodušili práci strážníkům, naprogramovali jsme do mobilní aplikace městské policie novou funkcionalitu pro snadnou kontrolu placení parkovacích poplatků.

Nyní lze jednoduchým způsobem kontrolovat zaplacení parkovného v obcích, které využívají platební aplikaci firmy MPLA.  Strážník na místě pomocí OCR naskenuje, nebo ručně zapíše poznávací značku vozidla a odešle dotaz. Pokud není na vozidlo evidovaná žádná platba, je překročen časový limit zaplacené parkovací doby, nebo se vozidlo nachází v jiné platební zóně, strážník dalším tlačítkem nad vozidlem automaticky založí přestupek a dále s přestupkem pracuje běžným způsobem. V agendě se do přestupku automaticky uloží protokol o dotazu, respektive odpověď ze systému MPLA, který slouží jako případný důkazní materiál pro řešení přestupku. Výhodou tohoto řešení je práce strážníka v jedné aplikaci bez nutnosti neustálého přepínání, či kopírování údajů, včetně již zmíněného protokolu o dotazu.

Obdobným způsobem lze propojit Městskou policii VERA Radnice i s parkovacími systémy jiných dodavatelů. Pokud chcete prokonzultovat možnosti využití ve Vašem případě, obraťte se na obchodního zástupce VERA.