Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

Konference v Jihlavě: Finiš pod evropskou taktovkou

Letošní konferenční sezóna startuje tradičně v Jihlavě - 20. února 2018 v prostorách Krajského úřadu Kraje Vysočina. Akce nese výstižný název "Finiš pod evropskou taktovkou" a zaměří se na dopady legislativy EU, která v první polovině roku ovlivní všechna města a obce. Kromě eIDASu a GDPR se účastníci budou věnovat procesnímu modelování agend, portálu občana, elektronickým formulářům, sdílení dat atd. Program postupně dostává jasnějších obrysů na stránkách pořadatele

Konference se zúčastní zástupci Ministerstva vnitra ČR, zástupci ICT unie a možná i nový koordinátor eGovernmentu. Zástupci společnosti VERA budou na akci taktéž přítomni a rádi se s Vámi setkají.