Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

Kompozitní služby a asistence při získání certifikátu

Kompozitní služby (dále jen KS) informačního systému základních registrů (ISZR) Vám umožní ověřovat tzv. NEreferenční údaje o osobách, které jsou vedeny v systému AISEO (Agendový Informační Systém Evidence Obyvatel),  resp. AISC v případě cizinců (Agendový Informační Systém Cizinců).

Co Vám KS přinesou

Účelem KS je usnadnění identifikace a následné ztotožnění fyzických osob vedených v různých evidencích s využitím nereferenčních údajů (svéprávnost, opatrovník, rodinné vazby apod.), které nejsou v ROB (Registru OByvatel).

Pokud využijete KS:

  • budete mít možnost vyhledávat osoby dle rodného čísla,
  • získáte například informace o rodičích, příp. zákonných zástupcích nezletilého, mj. pro potřeby správního řízení,
  • můžete ověřit svéprávnost občana v případě projednávání přestupku nebo (hromadně) pro účely volební agendy,
  • zjistíte zákonného zástupce v případě spáchání přestupku nezletilým,
  • získáte silný nástroj pro ověření a zpracování údajů osob, které nejsou v ROB vedeny (zemřely do roku 2011, jsou vedeny duplicitně mezi AISC a AISEO, mají nepovolený znak ve jméně či příjmení, mají krátkodobý pobyt na území ČR (cizinci)), atd.

Řešení KS v IS VERA Radnice

IS VERA Radnice reaguje na aktuální rozšíření dostupných služeb ISZR o tzv. Kompozitní služby AISEO a AISC.

Jako základní řešení Vám můžeme nabídnout samostatnou prohlížečku, kde lze údaje ověřit a rozdíly doplnit ručně do modulů IS VERA Radnice.

Máme pro Vás také mnohem komfortnější řešení, které odpovídá současným trendům a bude plně integrováno v příslušných agendách. Jak bude fungovat? Jednoduše si ve svém modulu kliknete na tlačítko umožňující získání potřebných nereferenčních údajů, a ty se Vám automaticky dotáhnou do předem připravených polí v jednotlivých modulech (Komunální odpad, Vymáhání pohledávek, Městská policie, Přestupkové řízení, Sociální agendy, Matrika, Stavební úřad, Životní prostředí).

Toto řešení přináší uživatelům skutečný komfort především díky jednoduchosti, přesnosti, rychlosti použití a zároveň eliminuje riziko vzniku chyb při zdlouhavém přepisování údajů. Může jej využívat každý uživatel na svém počítači ze své agendy ve chvíli, kdy potřebuje, nebo i z mobilního telefonu v terénu (zásadní rozdíl od varianty využívání CzechPointu).

Při implementaci KS do jednotlivých agend jsme dodrželi vysoké bezpečnostní požadavky kladené na práci s citlivými osobními údaji a podstatně jsme rozšířili možnosti logování přístupů k těmto údajům. V rámci logovaných informací jsme také zapracovali efektivní vyhledávací mechanismus, abychom usnadnili vyhledávání konkrétních informací - důvodů, proč bylo pracováno s údaji daného občana. Každý si je totiž může vyžádat za období uplynulých 12 měsíců (v případě, že má aktivní datovou schránku, pak dostává tyto informace automaticky 1x ročně do své datové schránky). Dále je tyto údaje možné použít také v případě kontroly ÚOOÚ, který audituje plnění legislativních požadavků při zpracovávání osobních údajů.

Pracovníci úřadu získají efektivní nástroj pro on-line ověřování údajů o účastnících řízení, všech vázaných osobách včetně informací, které jsou nezbytné pro správný výkon činností, zejména v rámci správních řízení. K dispozici jim také budou požadované informace o externích obyvatelích, tj. občanech trvale žijících mimo území obce.

Co je potřeba pro zavedení KS

Využívání KS je podmíněno získáním přístupového certifikátu ze strany Správy základních registrů. Jedná se o zdlouhavý a náročných proces, který trvá zhruba 1-2 měsíce. Pro jeho vydání je také nutné nahlásit působnost v dotčených agendách. Právě nyní je vhodná doba si o certifikát požádat. To musíte učinit sami za sebe, stejně jako provést předepsanou testovací komunikaci.

Využijte proto zkušeností a znalostí našich předních odborníků a objednejte si asistenci při podání žádosti o testovací certifikát pro komunikaci s AISEO a AISC. Asistence obnáší také pomoc při provedení testovací komunikace – konfigurace WES Connectoru a provedení předepsaných testů s předáním výsledných XML dotazů a odpovědí (nutná podmínka pro žádost o certifikát a přístup k produkčnímu prostředí).

Po obdržení certifikátu můžeme přikročit k implementaci KS na Vašem úřadě. K tomuto tématu se budeme průběžně vracet a budeme Vás informovat o jeho rozvoji. Máte-li již nyní zájem o podrobnější informace, neváhejte se obrátit na obchodního zástupce VERA nebo nás kontaktujte pomocí e-mailu info@vera.cz.