Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

Když město nemá co skrývat, tak proč ty smlouvy neukáže?

Komplikované schvalování Zákona o povinném zveřejňování smluv na internetu poutá  již od června 2012 pozornost médií a vyvolává u veřejnosti požadavek na transparentnost  hospodaření státních orgánů: "Když město nemá co skrývat, tak proč ty smlouvy neukáže?" Řada měst již tuto "společenskou poptávku" akceptovala a zveřejnila smlouvy na internetu.


Občané si většinou neuvědomují, že ke zveřejňování smluv na internetu nestačí pouze politická vůle, ale jsou zapotřebí i technologické nástroje.

Abychom minimalizovali administrativní zátěž Vašich pracovníků a zároveň Vám umožnili dokázat občanům, že chápete jejich potřebu informovanosti, připravili jsme pro Vás agendu Smlouvy on-line.

Tento nástroj Vám umožní vytvořit v agendě Smlouvy anonymizovanou podobu smlouvy a zveřejnit ji na webové stránky města přímo z VERA Radnice.

Hlavní přínosy pro zákazníky

  •  Důkaz o transparentnosti úřadu
  •  Minimální administrativní náročnost
  •  Maximální využití již existujících dat

Funkcionalita

  • Zveřejnění základních údajů o smluvním dokumentu
  • Elektronický dokument v příloze
  • Možnost vyvěšení smlouvy jenom na určitou dobu
  • Vyhledávání jak v základních údajích, tak fulltextem

Agenda Smlouvy on-line může fungovat samostatně, nebo jako součást Portálu občana.
Pokud máte zájem o více informaci, kontaktujte nás e-mailem.