Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

Kde všude můžete ušetřit?

V letošním roce, kdy pandemie viru postupně zasáhla většinu států světa, očekává česká ekonomika hluboký propad HDP. Postupně se na základě nižšího výběru daní citelně snižují i transfery obcím, které jsou tak nuceny přistupovat k úpravám plánovaných rozpočtů.

Jedna z možností, jak v době úspor vylepšit hospodaření obce, spočívá ve spolupráci s jejími příspěvkovými organizacemi. Obec tyto organizace zřizuje, je zodpovědná za jejich hospodaření, přitom ale často nemá ponětí o rutinním provozu ani o nákladovosti každé jednotky, ať už jsou to školy, technické či sociální služby města nebo kulturně-společenské organizace.

Pokud takový přehled úřadu nad hospodařením příspěvkových organizací chybí, je to situace nejen politicky citlivá, ale zároveň riskantní s ohledem na zákon o finanční kontrole, který takovou veřejnoprávní kontrolu naopak předpokládá. Vedle těchto politických a legislativních rizik pak navíc reálně hrozí, že jednotlivé organizace vynakládají peníze neefektivně, nakupují zboží či služby draze a rozpočtovému zdraví obce nepomáhají.

V tom lepším případě má dnes zřizovatel od jednotlivých organizací alespoň sjednocené pravidelné výkazy, které poskytují porovnatelná čísla. V tom horším (častějším) případě je získání komplexního přehledu nad všemi organizacemi otázkou několikadenní práce a jednotlivé reporty mají odlišnou vypovídající hodnotu.

 

 

Příspěvkové organizace je možné snadno z jednoho místa porovnávat, kontrolovat i spravovat.

Informační systém VERA Radnice nabízí pro každou příspěvkovou organizaci (včetně nejmenších) část svého řešení tak, aby práce s rozpočtem, objednávkami, fakturami, smlouvami, majetkem nebo účetnictvím byla napříč organizacemi jednotná, srozumitelná a aby zřizovatel měl veškeré informace kdykoli potřebuje, bez požadavku jakékoli součinnosti s pracovníky jednotlivých organizací. Nikdo nemusí na nikoho ani na nic čekat.

Příjemným vedlejším efektem softwarového sjednocení je i narovnání zvyklostí napříč organizacemi, sjednocení terminologie i pravidel. Skončí éra, kdy se v různých systémech vždy vyznaly jen konkrétní klíčové osoby a ty se tak staly „nepostradatelnými". Úřad i příspěvkové organizace nově pracují v přehledném jednotném prostředí. Přestávají kolovat papíry, nepřepisují se ručně (a několikrát) žádné údaje, vše se děje elektronicky. Stejný objem práce tak zvládnou pracovníci buď rychleji, anebo v menším počtu.

Navíc, o běh software se stará centrálně IT oddělení úřadu a jednotlivé (zvláště ty malé) příspěvkové organizace nejsou zatěžkány další administrativou či starostmi o provoz software.

Tolik pro začátek z pohledu manažera.

Příště se podíváme, jak otázku finančního řízení zřizovaných organizací vidí ekonom a hlavní účetní obce.