Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

Jste připraveni na odepisování majetku?

V Ostravě na magistrátu a všech obvodech odpovídají ANO. Uživatelé systému Majetek R@dnice VERA® mají od září k dispozici moduly pro splnění zákonných povinností platných od 1.1. 2012. Postupně prošli školením a nyní jsme společně vše shrnuli v semináři nazvaném Majetek 2011 – 2012.
V přátelské předvánoční, ale hlavně pracovní atmosféře odpověděl seminář na otázky systému majetku jako celku, jeho vazeb na okolí, odepisování a účtování o majetku, užití čárových kódů a další dotazy přímo z auditoria. Akce, jíž se zúčastnilo více než 60 uživatelů, se konala v nově rekonstruovaných prostorách kulturního domu Akord v Ostravě – Zábřehu.
- - - - -