Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

Jihlava moderně: Co vše naši strážníci umí vyřešit přes mobil?

V Jihlavě žije přes 50.000 obyvatel a na jejich bezpečnost dohlíží přes 70 strážníků. Před několika lety se rozhodli pro novou softwarovou podporu pro městskou policii a následně i pro nový systém na podporu parkování. Povídáme si se zástupcem ředitele Městské policie Jihlava, Bc. Stanislavem Mašterou.

Proč jste se rozhodli zavést komplexní systém pro městskou policii?

Jihlava je velké město a naším posláním je péče o bezpečnost obyvatel. Programy, které jsme používali, již nestačily pokrýt všechny oblasti naší činnosti, některé administrativní kroky se duplikovaly, ověřování a kontroly trvaly dlouho. Potřebovali jsme moderní nástroj pro zefektivnění práce městské policie, který by zrychlil práci strážníků na ulici, podporoval operativní komunikaci a poskytoval potřebná data pro velitele i dispečink.

Co bylo pro Vás nejdůležitější při volbě systému?

Za klíčové jsme považovali podporu práce strážníků v terénu, tzn. aby bylo možné maximum práce související s pochůzkami, kontrolami, případnými přestupky či událostmi administrovat přímo na místě bez nutnosti vracet se na služebnu či volat dispečink, např. se žádosti o ověřování.

Důležitým aspektem byly i vazby na stávající informační systém používaný na magistrátu, zejména na Spisovou službu a agendu Přestupky, abychom opět ušetřili čas a omezili duplicitní práci.

Vybrali jste si Městskou policii VERA. Jak probíhala implementace?

Po analýze následovala instalace, dále konfigurace a nastavení systému. Pokračovali jsme zadáním personálních dat a souvisejících oprávnění. Dbali jsme na principy zastupitelnosti, aby nebyla ohrožena kontinuita dat v případě dovolených a nemocí.  Vytvořili jsme testovací prostředí, abychom se mohli připravit na ostrý provoz. V průběhu testování vyvstaly požadavky na rozšíření. Postupně v rámci rozvoje byly implementovány.

A pak následovala školení…

Samozřejmě. A protože víme, že lidé musí dostat novinky „do krve", nezůstalo jenom u jednoho. Udělali jsme plán, rozdělili uživatele do dvou skupin a pro každou z nich jsme připravili celodenní základní a pokračovací školení. Před náběhem na ostrý provoz pak ještě jedno opakovací. Kolegové ocenili, že konzultanti VERY znají reálný život městské policie a jejich odpovědi nejsou jenom teoretické, ale i praktické, zkrátka vědí, o čem mluví.

Od 3. dubna 2019 jsme přešli na ostrý provoz. Jsem moc rád, že jsme věnovali testování a školení dostatečný čas, přechod byl snazší.

Řada měst v posledních letech řeší parkování. Jak je to v Jihlavě?

Parkování je pro města stále aktuální výzva. Náš magistrát se rozhodl řešit tuto otázku v celé její šíři. Město je rozděleno na parkovací zóny s konkrétním režimem. Strážníci využívají mobilní aplikaci na kontrolu jak dlouhodobých, tak krátkodobých oprávnění. Zapíšou nebo pomocí mobilu načtou RZ a zašlou dotaz do systému. V řádu vteřin se jim vrátí odpověď, zda poplatek byl uhrazen, v jaké zóně a na jakou dobu. V případě neoprávněného parkování na místě ověří vozidlo, řidiče a založí přestupek.

Jak jste spokojeni s Městskou policií VERA Radnice?

Je to výrazná změna oproti minulosti. V jednom systému máme vše důležité – personalistiku, autoprovoz, výzbrojní sklad i různé statistiky a přehledy.

Zjednodušily se nám některé pracovní postupy, strážníci mají všechno, co potřebují k řešení případu, s sebou. Ve služebních telefonech mají mobilní aplikaci, která ověří osoby i vozidla, udělá fotodokumentaci a založí přestupek. Některé položky, jako např. místo, se dotáhnou automaticky nebo se přednabízí. Aplikace zároveň předává úkoly a informace z/do dispečinku. Díky mobilní tiskárně se dostanou předvolánky pro nepřítomného pachatele „za stěrač" během chvilky. Je to správná volba pro náš tým.

 

Děkujeme, pane Maštero, za rozhovor a přejeme, ať systém dobře slouží.