Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

Jak zveřejnit smlouvy v registru?

Povinné zveřejňování

Po dlouhých diskusích ohledně (ne)zveřejňování smluv byl schválen předpis č.340/2015 Sb., zákon o registru smluv. S účinnosti od 1. července 2016 jsou města a obce včetně jejich zřizovaných organizací povinny zveřejňovat soukromoprávní smlouvy, jakož i smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci v registru smluv, který spravuje Ministerstvo vnitra, a to do 30 dní od podepsání smlouvy. Jak dostat smlouvy do registru?

Tento proces pro Vás kompletně zajistí IS VERA Radnice při dodržení všech legislativních podmínek v rámci své agendy Smlouvy - registr. Vy si jenom vyberete smlouvu (nebo dáte automaticky vyhledat smlouvy nad 50.000 korun) a označíte ji ke zveřejnění. VERA připraví elektronický obraz textového obsahu smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu, propojí jej s povinnými metadaty a elektronický formulář odešle datovou schránkou správci registru smluv, který smlouvu zveřejní na portálu Veřejné správy. Pro kontrolní mechanizmy a potřeby evidence si můžete v agendě kdykoliv vyhledat, které smlouvy již byly zveřejněné.

 

Nepovinné zveřejňování

Ti, kteří chtějí nejenom splnit zákonné požadavky, ale poskytnout i přidanou hodnotu občanům, mohou využít zveřejňování smluv na webu města nebo obce pomocí aplikace Smlouvy on-line. Publikují se základní údaje dokumentů, zejména označení a název smlouvy, částka, datum zveřejnění atd. Je možné připojit i elektronickou přílohu – dokument, který je naskenován a anonymizován dle podmínek zákona o ochraně osobních údajů. Stejným způsobem lze zveřejnit objednávky nebo faktury. Při minimální administrativní zátěži můžete prokázat transparentnost úřadu a nabídnout občanům maximum informací.

Pomáháme Vám naplňovat legislativní požadavky, zvyšovat transparentnost úřadu a komunikovat s občany.