Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

Jak sledovat vývoj plnění rozpočtu

Pravidelná kontrola plnění rozpočtu v rámci interního systému vyžaduje i pravidelné vyhodnocování plnění v porovnání s minulými roky. IS VERA Radnice poskytuje tento srovnávací analytický nástroj v agendě Finanční přehledy. Nabídka Meziroční přehledy poskytuje strukturované pohledy na účetní a rozpočtová data v aktuálních, srovnatelných a uživatelsky konfigurovatelných dimenzích.  

Výhody Meziročních přehledů:

 • snadné sledování rozpočtu v jeho vývoji
 • jednotnost ovládání
 • velká variabilita při vytváření vlastních náhledů
  • možnost volby zobrazovaných údajů a stanovení jejich pořadí
  • individuálně nastavitelná úroveň součtování
  • uživatel si může upravenou sestavu uložit pro další použití
 • získávání cenných, relevantních a aktuálních informací pro rozhodování

Náplň Meziročních přehledů:

 • nabídka Meziroční přehledy bezprostředně komunikuje s účetním a rozpočtovým systémem; data z těchto systémů jsou zobrazována on-line
 • obsahuje aktuální datové údaje z účetnictví a rozpočtu běžného roku a minulých let: uživatel si může zvolit 3 roky libovolně za sebou jdoucí 
 • nástroj nabízí datové kostky odpovídající:
  • struktuře účetní a rozpočtové věty rozpočtových organizací
  • logickým skupinám syntetických účtů a základnímu třídění rozpočtu
  • hodnotovým údajům v souladu s účetními a rozpočtovými výkazy rozpočtových organizací

Díky Finančním přehledům mají řídící pracovníci všech odborů aktuální stavy rozpočtu i jejich vývoj kdykoliv k dispozici  bez nutnosti doptávat se účetních. Rozsah informací pro konkrétního pracovníka je řízen v souladu s jeho přístupovými právy.