Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

Jak platit pomocí Portálu občana?

Portál občana je součástí webových stránek města. Zobrazuje vybrané informace z informačního systému města. Občanům umožňuje s úřadem komunikovat on-line a řešit různé životní situace. Aby občané mohli komunikovat s úřadem plně vzdáleným přístupem, potřebují mít možnost on-line plateb, které jsou proveditelné přímo z portálu. Snadnost a dostupnost úhrady zvýší počet pohledávek uhrazených v rámci splatnosti, automatické zpracování sníží zátěž na pokladně úřadu.

Platební portál s neautorizovaným přístupem

Tato varianta nevyžaduje žádné přihlašování k portálu. Občan pouze do jednoduchého formuláře vyplní jméno, příjmení, e-mail a variabilní symbol platby a dá Zobrazit údaje pro platbu.

Systém zobrazí neuhrazené poplatky, které jsou na daný variabilní symbol evidovány. Pokud jich je víc, např. platby za více období, ukáže i součet. Tlačítkem Zaplatit se otevře platební brána, která vyzve občana k zadání čísla platební karty a třímístného CVC2/CVV2 kódu. Občan transakci zrealizuje tlačítkem Zaplatit.

Portál občana s autorizovanou platební bránou

Pokud se občan přihlašuje k portálu autorizovaným přístupem (např. pomocí eObčanky nebo ověřenou registrací na úřadě), může využívat k platbě všechny výhody integrace Osobního účtu a platební brány. V tomto případě nepotřebuje znát ani variabilní symbol.

Přihlášením a otevřením záložky Osobní účet mu portál zobrazí všechny jemu vystavené předpisy, včetně těch z předešlých let. Mezi podrobnostmi o každém předpisu je i informace, zda byl již tento závazek uhrazen, či nikoliv, jsou tam tedy i nedoplatky z minulých let. Pak už stačí jenom zaškrtnout v tabulce, které platby chce uhradit a otevře se mu platební brána k zadání čísla platební karty a třímístného CVC2/CVV2 kódu. Transakce je jedním klinutím zrealizována.

V obou případech systém zajistí odeslání platebních údajů platební bráně. Kontrolní mechanizmy nepovolí duplicitní uhrazení. V účetnictví pak dochází k automatickému párování plateb. Vše probíhá s vysokou úrovni zabezpečení včetně ochrany osobních údajů. Je to snadné jako v e-shopu.