Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

Jak na novou verzi Radnice?

Ve dnech 23.-24.10. v Olomouci a 30.-31.10. v Řeži u Prahy proběhla Technologická konference IS Radnice VERA®. Zúčastnila se jí řada zástupců IT oddělění našich zákazníků.

Hlavní část prezentací vedl Ing. Pavel Sedláček, IT Engineer Manager společnosti. Seznámil přítomné s novou verzi Radnice VERA®, změnami v portlistu a technologickými novinkami. Účastníci přivítali informace o instalaci nové verze a ujasnili si nutnost souvisejících konverzí dat. Velký úspěch měla prezentace využitelných funkcí Jednotného úložiště.  Posluchači se zajímali o  nové možnosti uplatnění této aplikace. Ing. Milan Seidler popsal novinky v rámci procesů IS Radnice VERA® a varianty řešení komunikace s IS ZR. Technologická konference byla zakončena bohatou diskusí, vzájemným předáváním zkušeností z praxe a upřesňováním procesů a obchodních modelů jednotlivých řešení, které VERA nabízí.