Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Zpět

Jak kontrolují rozpočet v Berouně?

Beroun má necelých 20.000 obyvatel a disponuje rozpočtem cca půl miliardy korun. Město transparentně zveřejňuje údaje o svém hospodaření na webu a jeho pracovníci pečlivě kontrolují vývoj rozpočtu. Je chvályhodné, že neplní pouze úkoly, ale i sami vyvíjejí aktivity ke zkvalitnění své práce. Ing. Pavla Zítová z finančního odboru se zúčastnila školení „Závazné ukazatele a kontroly rozpočtu". K čemu ji školení inspirovalo? Nechme promluvit přímo ji:

"Již na školení jsem uvažovala, že pro systém nastavení našeho rozpočtu by mohla být komponenta Závazné ukazatele přínosná. Rozpočet v našem městě je na výdajových položkách sestavován podrobně po jednotlivých akcích, kdy každé akci je přidělena organizace. Na odborech je ekonom, který si hlídá čerpání rozpočtu jemu přidělených akcí. Na odboru investic je již v současnosti používána evidence smluv. Čerpání rozpočtu si pracovnice sledují ručně. Abych mohla seznámit vedení města s novými možnostmi kontroly rozpočtu, požádala jsem o zkušební verzi."

Praxe řekne nejvíce

"Práce se zavedením závazných ukazatelů je snadná. A dokonce i jejich uzavření není dlouhé, trvalo maximálně 15 minut u jednoho ORG. Závazné ukazatele k příjmům jsem nastavila pouze dle jednotlivých položek, což je pro naše účely sledování rozpočtu dostatečné. Správní poplatky a pokuty sledujeme podle příslušných odborů. Při tomto nastavování jsem ocenila možnosti použít zástupné znaky, protože například u pokut odboru dopravy máme v organizaci na druhém místě stejnou číslici 9, tj. v závazném ukazateli x9xx.

Závazných ukazatelů pro výdaje máme, odhaduji, cca 250 a tak jsem na zkoušku použila nastavení pouze pro větší akce, kde je provázanost na uzavřené smlouvy a následně faktury. Tuto provázanost velmi ocenily pracovnice na odborech, které si hlídají rozpočet. Sestavy, které nabízí závazné ukazatele ve finančních přehledech, jsou přehledné a zatím dostatečné. Vše ukáže používání až za delší dobu. Přivítali jsme možnost prokliku až na detail smlouvy uzavřené ke konkrétní akci. Jednotlivé obrazovky jsou srozumitelné, například lupa, skutečnost, smlouvy, objednávky, rezervace. Sestavy byly srozumitelné i při prezentaci pro vedení města, které ocenilo jejich přínosy a rozhodlo se pro zakoupení licence," doplňuje Ing. Pavla Zítová.

Pro referenty i management

Držíme Berounu palce a věříme, že používání komponenty Závazné ukazatele VERA Radnice, která zajišťuje automatické kontroly plnění rozpočtu, usnadní referentům práci a poskytne managementu potřebné on-line informace k rozhodování.